NESCIO | Nederland | KvK 59125004 | 06 50 252 773

Food for Though

Wil je ook geïnspireerd worden? Brain-Pingpongen. Waar gaat het heen in de toekomst, jouw toekomst. Soort werk, robotica, de wet van Moore en meer...

FOOD FOR THOUGHT voor deze week:

Resistance is futile (weerstand is nutteloos)


Optimist: het glas is half vol
Pessimist: het glas is half leeg
Engineer: het glas is 2x groter dan nodig
Chemicus: het glas is sowieso vol
Actuaris: kans op precies de helft is nihil

WD-40 of Duct tape Er is geen flow chart voor mensen, wel NESCIO


Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vul hier je naam, e-mail en bedrijfsnaam in
(of stuur zelf een e-mail naar nescio[at]nescio-im.nl)
en ontvang eens per 2 maanden een nieuwe Food for Thought ©FOOD FOR THOUGHT: Stijgende leercurve

Als een stijgende leercurve de enige baangarantie voor de toekomst is. Wat doe je dan nu, anno vandaag, om deze leercurve stijgend te houden?

NESCIO nodigt je uit dit eens op de te schrijven. Op een whiteboard of in de vorm van een mind map op een A4tje. Wat valt je op? Is dat wat je wil?

FOOD FOR THOUGHT: KANTOOR LEF (artikel De Actuaris juli 2019)

Kom in beweging en spreek je uit
Een actuaris zei ooit tegen mij: “Waarom is het oké dat alfa’s niets van wiskunde weten en niet oké dat bèta’s moeite hebben een verhaal in the spotlights te houden?” Hoewel het werk van de actuaris onmisbaar is, is het niet voor iedereen even zichtbaar. Is dat een communicatieprobleem of speelt er iets anders?

In het voortgezet onderwijs is veel aandacht voor leerlingen die moeite hebben met leren. Je krijgt bijvoorbeeld extra begeleiding bij wiskunde en vreemde talen. Zodat je op z’n minst een zes haalt. Haal je met gemak hoge cijfers? Dan red je jezelf. Maar het volwassen (werk)leven is een andere leerschool. Naast inhoudelijke kennis heb je meer vaardigheden nodig.

Gardner (1983) heeft onderzoek naar intelligentie gedaan en onderscheidt acht leerdimensies. Een talige: je verhaal onder woorden kunnen brengen. Een wiskundige: logisch nadenken en verbanden leggen. Een emotionele: reflecteren op je eigen emotionele reacties. Een sociaal-emotionele: je plek in de groep creëren. Een creatieve: ‘buiten de lijntjes’ durven kleuren. Een auditieve: muziek maken of luisteren. Een sportieve: beweging uitlokken en scoren. En tot slot een ‘natuurlijke’: de natuur heeft voor allerlei problemen een oplossing.

Helaas zijn er tijdens je loopbaan vaak geen remedial teachers om je bij verlegenheid te helpen het podium te pakken met een overtuigend verhaal. In het reguliere werkklimaat ontbreekt een ‘speelkwartier’. Je integriteit staat op het spel. In de accountancy spreken ze van soft controls. Hoe en wanneer durf je een gezond tegengeluid te communiceren? Joris Luyendijk heeft dat mooi beschreven in ’Dit kan niet waar zijn: onder bankiers’.

RISKMANAGER

Terug naar de actuaris. Als enterprise en operational riskmanager ben je zeer goed onderlegd in wiskunde en kansberekening. Je kennis en vak maken dat je van nature risicomijdend bent. Nuttig voor het beroep, minder handig als je de cijfers met flair moet presenteren. De vraag is of de boodschap goed overkomt met een serieus en technisch verhaal.

Een ondernemer pur sang is juist een risiconemer. Hij of zij neemt risico’s voor lief en treedt met verve naar buiten. Een professioneel risico-inschatter als de actuaris duikt graag de materie in. Om vervolgens tot een voorzichtige conclusie te komen. Door de verschillende karakters en benaderingen botst het soms tussen beide partijen. En raakt de communicatie op slot.

Bijna dagelijks wordt in organisaties over ‘rode’ en ‘blauwe’ mensen gesproken. Dat maakt verschillen weliswaar zichtbaarder, maar niet altijd eenvoudiger hanteerbaar. Het is gemakkelijker en fijner om jezelf in een ander te herkennen. Verschillen leveren namelijk wrijving op.

In een goedlopend, zelfsturend team waarderen de leden elkaars verschillen. Op verschil leer je elkaar kennen, niet op wat je al weet. Dat biedt opening voor vernieuwing. En is tevens basis voor de flexibiliteit om een disruptive future het hoofd te kunnen bieden.

Het unieke perspectief van de actuaris verdient een volwaardige rol in de organisatie. Als je een verschil van mening inbrengt, is dat essentieel voor de bloei van het bedrijf. Dat vraagt lef. Wil je doeltreffender leren communiceren? Bedenk dan dat het meervoud van lef ‘leven’ is. Dus kom in beweging en spreek je uit. Wie kantoorlef toont, creëert een fijner werkleven.

* Howard Gardner. (1983) "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences." New York: Basic Books.
* Andrew en Andy Lothian ontwikkelden een eigen model op basis van het gedachtengoed van C. G. Jung (begin jaren ’90)
* Chan Kim, Renée Mauborgne en Renée Mauborgne, De Blauwe Oceaan strategie (2015)