NESCIO | Nederland | KvK 59125004 | 06 50 252 773

Coaching bij Fline:
alles is goed
en alles kan er zijn,

Karin

'Luistert goed,
zonder oordeel te
hebben en hoort ook
wat je niet zegt'.

Daan Oomen, Actuaris AG

'She is a good listener
who comes to the point
very quickly'

Peter Bakker,
Banking professional

'Als opdrachtgever die
echte veranderingen
wil, is Fline een goeie
keuze, want haar
energie, scherpte en
kracht zullen aan het
veranderingsproces een
verfrissende dynamiek
geven'

Michel Schechtl, Accountant a.i.

'Fline is een zeer
doortastend persoon
en in staat snel
verbanden en
mogelijkheden bloot
te leggen'

Martin van den Hof, Actuaris

'heel vertrouwd, alsof
je thuiskomt'

Lennard Kuijten, wetenschappelijke software ontwikkelaar

'Fline weet een omgeving
te creëren waarin
je je op je gemak voelt
en gewaardeerd voor
wie je bent'

Corné van Iersel,
voorzitter vereniging
MENSA Nederland

BEDRIJVEN
Pfizer, Koers Groep, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), OCé-Technologies, Pauwert Architectuur, Van Noordenne Wapeningsstaal, APM Terminals Rotterdam, TU/Delft, Van Oord Ship Management, Royal Haskoning DHV, Philips Pensioenfonds, AON Hewitt, Abrona, Achmea, Algemeen Dagblad, Daaf Geluk School (Autisme), FIBIT, GBV Adies, Gemeente Utrecht - Jeugdgezondheidszorg, OMO Scholengroep Tongerlo, Smederij Van den Bergh, TC University, Wala Nederland
Voor mij is Fline een Bèta-fluisteraar.

Derk Frijmersum, Actuaris & Data Scientist JADSFline is niet zomaar een “coach”. Ik ken Fline van een gezamenlijke training. Zij viel mij direct op door haar uitzonderlijke competenties (veel kennis, kan snel schakelen en wekt snel vertrouwen).

Toen ik hulp zocht voor de begeleiding van een hoogbegaafde ICT-medewerker bij zijn persoonlijke communicatie en omgang met collega's, was ik blij dat ik Fline kende. Voor mijzelf en mijn ICT-collega was het coachtraject met Fline een openbaring.

Ik ben ervan overtuigd dat ik, mijn collega en de (toekomstige) klanten van Fline het getroffen hebben met een “coach” zoals zij.

Tonnie Schets, CEO WALA Nederland
Fline bedankt voor je tijd, jouw vertrouwen. Echt bijzonder hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand zo naar de kern gaat, had ik niet gekund zonder jou. Ik ben enorm blij dat ik de stap genomen heb om dit te doen.

Hester, verloskundig gynaecoloog in opleiding
De coaching is zeer flexibel, vrolijk, zeer goed luisterend, geduldig en ter zake kundig. Most fitted: op het juiste moment de juiste dingen zeggenen de juiste inzichten verschaffen.

Maar het meest is mij bij gebleven hoe Fline mij duidelijk maakte hoe ik functioneer in een organisatie en dat heeft me rust gegeven. Begrijpen waarom ik doe wat ik doe. Ik realiseer me nu dat de manier waarop ik werk mijn manier is om goed te functioneren. Maar mijn manier brengt risico’s met zich mee, maar nu ik dit weet kan ik er naar handelen.

Olaf Dreierink, actuaris
Fline geeft je veel inzicht in je eigen denkkronkels, zet je denken op een ander spoor of zet het in een breder perspectief. Hierdoor ga je anders tegen dingen aankijken waardoor knelpunten worden weg genomen. Fline voelt precies waar het ‘m zit en laat je zelf tot het antwoord komen. Ze voelt aan wanneer en op welke wijze ze je kan coachen/helpen.

Na een coachsessie met Fline ging ik altijd weg met een nieuwe boost aan energie en vertrouwen, en vooral nieuwe inzichten weg. Hierdoor heb ik mij als persoon (voor mijn werk) in korte tijd heel snel kunnen ontwikkelen. Fline, enorm bedankt!!!

Yolanda van Dijk (HR-consultant)
Afgelopen periode hebben Fline en ik met heel veel plezier gewerkt aan het loopbaan palet. Als coach is Fline authentiek, open, eerlijk, spontaan, direct, humoristisch, gedreven en betrokken. Haar werkwijze is informeel, luisterend, spiegel voorhoudend, voorbeelden gevend, gebruikmakend van theorie.

Zij liet mij op een ongedwongen en informele wijze nog meer inzicht in mezelf krijgen. Hierdoor ontstond direct een vertrouwensband en dat is de basis voor de goede en betrokken samenwerking. Door mij een spiegel voor te houden, goede en vooral scherpe vragen te stellen dwong ze mij om te wroeten en graven in mijn eigen ik.

Ik dacht dat ik mezelf goed kende. Inmiddels ken ik mezelf nog veel en veel beter en dat alles na een vijftal bijeenkomsten. Vragen als, wat wil ik, wat vind ik belangrijk, waar krijg ik energie van, wat kost me energie, wat zijn mijn drijfveren, wat zijn mijn kwaliteiten en welke baan past bij mij, zijn op een gestructureerde wijze aangepakt en beantwoord. Dit gaf mij veel inzicht met als resultaat dat alle stukjes en beetjes als een legpuzzel in elkaar vielen. Het doorlopen van dit proces leverde mij super veel positieve energie op.

Fline, heel veel dank voor je begeleiding!

Boy van der Heijden, Actuarieel Consultant
Een coachsessie bij Fline op locatie is alsof je thuis bent en met een goede bekende spreekt. Ze is slim en verfijnd. Ze hoort de dingen die je niet uitspreekt of niet goed in woorden kunt vangen, maar waar je het wel over hebben wilt. Zoals ze zelf aangeeft, toont ze deuren waar jij muren ziet. Ze is oprecht geïnteresseerd en zegt rake dingen. Ze weet je telkens een van je blinde vlekken te laten doorzien.

Fline heeft mij diverse malen gecoacht in de jaren vanaf het rollen in mijn eerste baan tot aan het vinden van een werkomgeving waar ik mijn bed voor uitspring! Met of zonder zogenaamde oefeningen ben ik meer mijzelf durven zijn en weet ik wat ik nodig heb om steeds weer geluk in alles na te streven. Werk en privé.

Lennard Kuijten, wetenschappelijk software ontwikkelaar
Fline heeft mij onlangs heel plezierig geholpen met een aantal punten waar ik zelf op vast liep en waardoor ik niet zo lekker in mijn vel zat.

Door op deze punten steeds verder door te vragen en diverse richtingen te belichten heb ik samen met Fline onderzocht waar de crux zit/wat ik graag wilde veranderen. Hierbij heeft Fline mij vooral zelf laten ontdekken waar het om draait, zonder daar sturend in te zijn en vooral ook zonder een oordeel te hebben. Hierbij gebruikt Fline haar waarnemingen: wat ziet ze bij je gebeuren, wat hoort ze je zeggen, maar vooral ook wat hoort ze je niet zeggen. Deze waarnemingen legt ze bij je terug en daar stelt ze ook directe en concrete vragen over.

Als eenmaal duidelijk was wat ik graag wilde veranderen, kon Fline mij door verschillende oefeningen helpen om de stap naar echte veranderingen ook te zetten en de radartjes aan het werk te zetten. Bij deze oefeningen heeft Fline me aan de hand genomen, waardoor het heel veilig voelde ze door te lopen. Daarbij straalde Fline overigens ook het vertrouwen uit dat ik het zelf kon.

Al met al zou ik Fline als volgt karakteriseren: goed luisterend, zonder oordeel communicerend, geeft vertrouwen (zowel in zichzelf als in jou), biedt veiligheid (als je een stap of inzicht moeilijk vindt).

Kortom ik mocht er echt zijn! En dat voelt heel goed!

Danielle Oomen, Actuaris
Na 7 turbulente jaren waarbij ik uiteindelijk een plek veroverd had die paste en de juiste mensen om me heen had werd ik weg gereorganiseerd.

We zijn op zoek gegaan naar een balans tussen de realiteit van 2012 en de sterktes talenten en mogelijkheden. Dit vanuit ervaringen uit het verleden bekijkend door middel van NLP en zo ontdekken wat reële mogelijkheden zijn. Het mooie van dit coachtraject is geweest dat het wekelijks de hard benodigde energie gaf om direct na iedere sessie concrete doelen te stellen en hiervoor te gaan zodat de positiviteiten en de flow erin bleef. Dit is een van de pijlers geweest waarop ik mijn nieuwe baan heb gekregen, drive, energie. De coaching van Fline heeft dit gebracht.

Bovendien niet te vergeten hebben we gekeken naar praktische zaken als presentatie van een helder en goed sollicitatie verhaal.

Het heeft me kracht bloed zweet en tranen gekost en het heeft me naar mijn doel gebracht, zonder de professionele coaching van Fline was me dit niet zo snel gelukt. De resulataten die we geboekt hebben zijn lessen waar ik de rest van mijn leven de vruchten van pluk.

Fline ziet precies wat er nodig is. Ze kan de diepte vinden zodat vanuit zelfkennis en focus het succes geboekt kan worden.

Hoe is het nu?

In een nieuwe omgeving beginnen is lastig, de nazorg van het coachtraject helpt me tot op de dag van vandaag. Het is makkelijk terug te vallen in je oude patronen en gewoontes. Doordat we in het coachtraject tot de kern zijn gegaan weet Fline binnen twee zinnen wat er aan de hand is en weet ze de juiste inzichten te geven zodat je weer vol goede moed door kan.

Bob Daems, sales manager uitzendbranche
Gecoacht worden door Fline is in de eerste plaats leuk. Daarnaast was het voor mij een geweldig traject om mezelf te leren kennen en wat aangeleerde gewoonten los te laten. Fline vroeg mij de laatste sessie wat het meest indruk op mij heeft gemaakt. Maar nog helemaal vol verwondering over de laatste twee oefeningen kon ik dat niet aangeven. Maar nu een week later wel. Het meest invloedrijke dat ik geleerd heb is mijn grenzen aangeven. Ik had geen idee wat voor energie er voor nodig is om dat in stand te houden. Het geeft mij zoveel vrijheid nu ik voor mezelf een grens bepaal. En het mooiste is dat ik helemaal mezelf kan blijven en toch kan aangeven dat bepaalde dingen niet gaan zoals ik dat prettig vind. En het gaat nu ook vanzelf, ik denk achteraf: “dat heb je netjes afgehandeld!”. Geen idee hoe, het is geen trucje, Fline heeft me de goede kant opgezet en dan gaat het vanzelf.

Dat de goede kant opgezet is gerealiseerd met oefeningen die we tijdens de 5 sessies hebben uitgevoerd. En voor mij betekent dat ook echt tijdens de sessies, want ik gaf wel aan dat ik huiswerk wilde, ik wilde hard werken om een goed resultaat te behalen zoals ik dacht dat ik dat hoorde te doen. Maar in de praktijk is daar weinig van terecht gekomen en ben ik na 5 sessies dezelfde persoon maar wel met meer rust in mijn leven en het inzicht dat zodra ik voel dat het niet goed zit ik kan ingrijpen.

Kitty Wigmans, Actuarieel Analist


FOOD FOR THOUGHT
Optimist:
het glas is half vol

Pessimist:
het glas is half leeg

Engineer:
het glas is 2x groter dan nodig

Chemicus:
het glas is sowieso vol

Actuaris:
kans op precies de helft is nihil


WD-40 of Duct tape

Er is geen flow chart voor mensen, wel NESCIO