NESCIO | Nederland | KvK 59125004 | 06 50 252 773

Leiderschapsprogramma voor Bèta's

Dat wat je je zelf ontwikkeld hebt in het leiderschap en de bijbehorende communicatie kun je ook geven aan je team. En andersom, wat je niet ontwikkeld hebt, kun je ook niet geven aan je team.

Het NESCIO Leadership Program is opgebouwd langs Theory-U:

 • ZOEK, kennismaking &intake
 • ONTDEK, leren verwonderen (open voor diversiteit)
 • ZIEN, Leiderschapsmodellen, identiteit als leider, leiden & volgen
 • LOSLATEN, taal, emoties en lichaamshouding
 • SPEEL, leiderschapsrollen
 • DOE & LEER, out of the comfort zone
 • ONTSPAN, de dynamiek van teams, polariteiten
 • VERGEET, teams aansturen (deep democracy)
 • VERTROUW, invloed hebben op, leiden vanuit de toekomst
 • LEEF! vormgeven. En ook politics (PPLE)


  • Doel van het NESCIO Leadership Program is het vergroten persoonlijke effectiviteit, het vergroten collectieve effectiviteit (leiderschap) èn het vergroten van de kwaliteit van de conversaties in de organisatie. Dit is terug te zien in zichtbaar gedrag, zoals een stevig MT-lid met een kort & bondige mening die de samenwerking weet te bevorderen en vorm te geven. Een manager van (professionals die duidelijkheid weet te scheppen over de verantwoordelijkheden. Een manager die de volumegedrevenheid van de organisatie weet te combineren met een menselijke maat. En dit binnen de context dat er brokken liggen om een geheel van te vormen. Wetende dat in de hectiek van de operatie overzicht, tijd en snelheid steeds een uitdaging zijn om netjes te combineren.

  In maart 2018 start er weer een nieuwe groep in de regio Rotterdam. Ook in Utrecht en Amsterdam zijn er mogelijkheden.


  FOOD FOR THOUGHT
  Optimist:
  het glas is half vol

  Pessimist:
  het glas is half leeg

  Engineer:
  het glas is 2x groter dan nodig

  Chemicus:
  het glas is sowieso vol

  Actuaris:
  kans op precies de helft is nihil


  WD-40 of Duct tape

  Er is geen flow chart voor mensen, wel NESCIO